• Op twaaljarige leeftijd verhuisde ik van Wommersom naar Elsene. Mijn ouders werkten toen in Boondaal in de Delhaizewinkel. Het was een enorme verandering voor mij, van een dorp naar de stad. Elsene trok mij direct aan. De grootste indruk op mij maakten de smeltkroes van culturen en de interculturele activiteiten.
  • Gepensioneerd gemeenteambtenaar die met passie zijn manageriële vorming wil uitspelen om de gemeente te updaten voor de toekomst, om een andere manier van denken en een andere politieke cultuur in te voeren, namelijk “rentmeesterschap” en “managerieel denken”. Het is niet genoeg te beweren dat men niet beter kan, men moet ervan overtuigd zijn niet goed genoeg te zijn.

Elzenhof

Toen ik met pensioen ging, heb ik meteen bewust gezocht naar een activiteit die sociaalvoelend is.  Elzenhof was daarom voor mij de place-to-be. Discussie, dialoog en begrip worden in het centrum ten zeerste gewaardeerd. Er heerst daar een eenheid in de verscheidenheid. Ik werk nu meer dan één jaar als vrijwilliger in de bar van Elzenhof. Het is enorm boeiend omdat ik er kan vaststellen hoeveel creativiteit, engagement en solidariteit van iedereen uitgaat om de gemeente beter te maken. Ten slotte heb ik er vastgesteld dat vriendschap en bierproeven de Elsenaars duidelijk in de genen zit. Naast de bar neem ik ook deel aan de conversatietafel Babbelut waaraan Elsenaars van diverse afkomst deelnemen. Op deze manier omhelst Elzenhof de hele wereld.

Elzenhof is per uitstek een bruisende ontmoetingsplaats voor elke buurtbewoner, Elsenaar of Brusselaar.

Aan gemeenschapsvorming doen komt erop aan met de lokale bevolking te werken aan interculturele competenties en integrale leefkwaliteit. Elzenhof is een volwaardige netwerkpartner en dit impliceert een stuk meertalige werking, die eveneens voor de Nederlandstalige gemeenschap vruchten afwerpt.

Ten slotte zeg ik duidelijk aan iedereen die mij in de bar in Elzenhof wil ontmoeten: CARPE DIEM. Geniet van het  Elsens leefpatroon.

 

Gemeenschapscentrum ELZENHOF – Kroonlaan 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager: